Głównymi składnikami AON są: aldehyd octowy, maślan etylu, aldehyd C6 i alkohole. Produkty zawierają również 13% alkoholu, który jest naturalnym składnikiem owocu. HVJO jest bardzo istotnym surowcem służącym do produkcji aromatu o podwyższonej jakości. Na wyjątkowy charakter HVJO składają się tak ważne komponenty jak aldehydy, alkohole i estry. Maślan etylu uznawany jest za jeden z najważniejszych estrów wchodzących w skład HVJO.

wstecz >>