• Zanotowano okresowe wahania w składzie surowców różnych aromatów. Na przyczynę tych wahań składają się: sposób obróbki, przetwarzanie, używana aparatura, sezonowe odmiany owoców.

  • Główną troską firmy jest opanowanie tego problemu jakości poprzez standaryzację surowców. Jest to możliwe dzięki procesom mieszania, destylacji, ekstrakcji etc.

  • Zarówno HVJO i HOPF zawierają około 2 do 2,5% składników aromatycznych (nazywanych również składnikami utlenionymi). Pozostające olejki składają się z węglowodorów (monoterpenów, seskwiterpenów) Optymalna stabilność
    i rozpuszczalność osiągane są poprzez całkowite oddzielenie składników utlenionych od węglowodorów.


  • Olejki "single-fold" nie rozpuszczają się w wodzie.

  • Olejki "single-fold" zawierają węglowodory, które szybko ulegają degradacji i kwasowemu utlenianiu. W rezultacie nadaje to aromatowi niepożądane nuty smakowo-zapachowe. Aby rozwiązać większość problemów związanych z użyciem olejków cytrusowych "single-fold" konieczne okazuje się wyeliminowanie węglowodorów. Jest to najważniejsza metoda pozwalająca poprawić stabilność i rozpuszczalność.

wstecz >>